articles @ www.hetrozentuintje.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Pedagogisch beleid

In het Rozentuintje werken we vanuit het antroposofisch mensbeeld. Hoe we dit vormgeven in ons dagelijks handelen met de kinderen staat beschreven in ons Pedagogisch beleidsplan. Daarnaast staat in ons Beleid Veilig en Gezonde omgeving de meer praktische kant beschreven van ons handelen. 

Bij het Rozentuintje is iedere dag plek voor 6 kinderen. Er is 1 pedagogisch medewerker die deze 6 kinderen verzorgt. Het Rozentuintje kent 2 vaste pedagogisch medewerkers en 2 vaste invallers. 

Wanneer je kind bij ons start, maken we samen afspraken over het wennen. Dit verschilt per kind. Vaak starten we in de ochtend met kind en ouder samen. Daarna blijft het kind een korte periode alleen bij ons en zo bouwen we op naar een hele dag.

Dag Juf
Maandag Maaike
Dinsdag Maaike
Woensdag Maaike of Ciska
Donderdag Ciska
Vrijdag Ciska