articles @ www.hetrozentuintje.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Voldoen aan de wettelijke eisen

Ieder jaar komt de GGD namens de gemeente Amsterdam om te bekijken of wij aan de regels en wettelijke eisen voldoen. Zij leggen dit vast in het inspectierapport.

Ook hebben wij opgeschreven hoe wij omgaan met een situatie waarin mogelijk sprake is van kindermishandeling bij een kind bij ons in het Rozentuintje in de meldcode Kindermishandeling.

Verder gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van de kinderen. Dit ligt vast in ons privacy-statement. Ook hanteren wij de Algemene Voorwaarden Kinderopvang