articles @ www.hetrozentuintje.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Klachtenreglement

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij ons werk doen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. In de meeste gevallen zal het voldoende blijken wanneer je contact opneemt met een van de juffen. Als dit gesprek niet tot tevredenheid stemt, kun je contact opnemen met Judith van El, medevennoot, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer ook dit niet tot een wenselijke oplossing leidt, kun je met jouw klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, te bereiken via www.geschillencommissie.nl

Wij hebben deze stappen en de informatie hierover beschreven in ons klachtenreglement. Meer informatie is te vinden via www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Daarnaast stellen wij ieder jaar een klachtenjaarverslag op wanneer er klachten zijn of publiceren wij het klachtenvrijcertificaat van de geschillencommissie. 

Klachtenreglement

Klachtenvrijcertificaat 2023